Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

banshe
banshe
5969 2ced
Reposted frombecurious becurious viairmelin irmelin
banshe
banshe
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viaimitacje imitacje
9998 fca7

mouldysushi:

linguisticjubilee:

rubyredwisp:

rubyredwisp:

Maisie Williams’s cute “date” to the Emmys (x)

Peter traded his Emmy for Maisie’s date

He looks so proud of it

0850 659e 500
Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viaSkydelan Skydelan
banshe
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk, "Co robić, żeby nie pisać źle" [w:] Wysokie Obcasy sobota 16 sierpnia 2014
banshe
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianyaako nyaako
banshe
1506 7490 500
Reposted fromPoranny Poranny vianyaako nyaako
banshe
0526 a484

May 24 2017

banshe
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
banshe
6960 54c0 500
szymborska
Reposted fromsankastycznie sankastycznie vianyaako nyaako
banshe
1954 b863
banshe
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk viamole-w-filizance mole-w-filizance

May 23 2017

9471 12cd 500

Eva Carollo - PucciRouge
Full Credit List — http://www.darkbeautymag.com/2017/05/eva-carollo-puccirouge/

Reposted fromcuty cuty
banshe
Codziennie zasypiam z Tobą, mimo że nie ma Cię obok mnie.
Reposted fromnotenough notenough viastrangeee strangeee
banshe
Sorry, po prostu dzisiaj jestem drażliwa i dziwna, i proszę nie sugeruj się czymkolwiek.
— Żulczyk Jakub
banshe
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh vianihilarian nihilarian
banshe
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough vianihilarian nihilarian
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl