Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

banshe
Reposted fromKara1969 Kara1969 viamanticore manticore
4693 6eaf 500
Reposted fromtwice twice viapiglet piglet
banshe
8077 fb02 500

A pencil drawing [by Queen Victoria] showing the head of Lord Alfred Paget's dog Diver. She is shown facing left in profile.

Inscribed below: Diver, from recollection Saturday Eve Jan 12 1839 BP VR.

Diver was half Newfoundland and half retriever and also went by the name Mrs Bumps.

Diver from recollection - dated Jan 12 1839 -- Royal Collection.org.uk

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted vialatusek latusek
8754 31b6 500

flacomexicano:

awwdorables:

Safest pup in the world

and warmest

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viasofias sofias
banshe
6866 bd68 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaedhell edhell
5625 9591 500

foxy-mulder:

jethroq:

pricklylegs:

firstfiveminutesafterdeath:

House in rural Russia

House in rural Russia my ass will never visit.

My future house

clearly Old Woman Josie’s house

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaedhell edhell
banshe
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viabadblood badblood
2811 694a 500

kaypkim:

im real tired of being so average but i have no idea how to stop

Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viasewkagold sewkagold
banshe
5505 5957 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viabadblood badblood
5160 c696 500
Reposted fromrmxdesigns rmxdesigns viabadblood badblood
banshe
6576 4c3f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadblood badblood
1585 c2c4
Reposted fromhelterskelter helterskelter viabadblood badblood
banshe
2477 8e70
Reposted fromheroinee heroinee viahydrosphere hydrosphere
banshe
Nie mogę uwierzyć, że człowiek sam potrafi sobie tak spierdolić życie. Tęsknie za Nim. I to jak. Do tej pory myślałam że sobie poradzę. Jestem w końcu silna, ale zdaje sie ze przeceniam swoje możliwości. Aktualnie znajduje sie na dnie z którego nie widze wyjścia. W zasadzie od dłuższego czasu, a konkretnie od zakończenia znajomosci z Nim. Nie odnajduje przyjemności w czymkolwiek.
Reposted fromAnjax333 Anjax333 viahydrosphere hydrosphere
banshe
Jedenasty rok w rzędu nie wierzę, że kiedyś pokocham kogoś bardziej. Nie będzie happyendu. Mój mózg, wszystko we mnie, w świecie bez Ciebie, wybiera tylko samotność.
www.fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
banshe
4256 c62d 500
Reposted frompierdolony pierdolony
banshe
1312 f743 500

When the same annoying bug returns again and again


/* by Tom */

banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl