Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

banshe
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted frompinkdress pinkdress viaSkydelan Skydelan
banshe
0109 f16a
Reposted fromkatiuszak katiuszak viaSkydelan Skydelan
banshe
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaSkydelan Skydelan
banshe
0191 98e8

uirus:

i finally know what adults in poland look like. thanks wikipedia

banshe
2106 8cb6 500
Reposted fromZircon Zircon viapersona-non-grata persona-non-grata
banshe
banshe
Reposted fromdreamadream dreamadream viafilmowy filmowy
banshe
4436 05d5

antipahtico:

Malleus

banshe
5324 1890 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaSkydelan Skydelan
banshe
Nauczyłem się jednak, że sercu nie można nakazać, kiedy, kogo i jak ma pokochać. Serce robi, co chce. Od nas zależy najwyżej to, czy pozwolimy naszemu życiu i głowie dogonić serce.
— Colleen Hoover
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianezavisan nezavisan
banshe
banshe
Nie ma nic trwalszego od troski, miłości, docenienia i bezpieczeństwa, które otrzymujemy od rodziców. Wszystko, co jako dzieci, dostajemy od matki i ojca, zostaje z nami do końca życia. Wszystko, czego nie dostajemy, również
— Leszek Legut
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
banshe
banshe
banshe
Reposted fromFlau Flau vialucidumintervallum lucidumintervallum
banshe
8341 40e3 500
banshe
5298 b0df 500
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
0033 d835 500

delta-breezes:

Joe St Pierre

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl