Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2016

banshe
3591 df7d 500
Reposted fromsebazet sebazet viaoversensitive oversensitive
banshe
jesteśmy starymi duszami, przeżyłyśmy już życia, w których potrafiłyśmy się odnaleźć.
— jednomyślność
Reposted fromkliann kliann
banshe
Rozumiem, że jest pan rozczarowany
banshe
banshe
Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś?  Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
banshe
Bywa tak, że gdy dużo dajesz, a w zamian nie dostajesz tak naprawdę nic, budzisz się pewnego dnia i stwierdzasz, że jest ci bez różnicy. Że w sumie jesteś tak wyprany z uczuć, że nie masz ochoty na żadne interakcje danego typu. Z kimkolwiek.
banshe
Za cholerę nie mogę zrozumieć dlaczego wszyscy zabijają się o to, żeby ktoś im powiedział, że ich kocha. Głupcy, osobiście wolę gdy ktoś udowadnia mi czynami, że mnie kocha i nawet nie wypowiada tych dwóch słów niż zapewnia mnie co drugie słowo a później robi 100 rzeczy, które temu zaprzeczają.
— ludzka logika, what's wrong with you people
banshe
banshe
Tego wszystkiego nie da się już wybaczyć.
banshe
przestań kurwa dramatyzować
— szmato
banshe
cześć, jest mi źle  
— 02:54
banshe
Mam być wdzięczny?
Za co pytam się
Za niepokój, za nieprzespane noce?
Za zwątpienia, za obiecany raj,
Na który pewnie nie zasłużę?
— Hey
Reposted fromnearu nearu viapersona-non-grata persona-non-grata
banshe
banshe
wszyscy mówią, że trzeba mieć wyjebane, więc my też mamy, ale jak nikt nie widzi, jest nam kurewsko smutno
— Dominika Dymińska
banshe
1571 3299
banshe
Rok mija i mi chyba trochę przykro, mimo
Że kurwa nic w tym roku mi nie wyszło
— Bonson
banshe
To niesamowite, że słowa potrafią zrobić coś takiego, no wiesz, po prostu poszarpać ci wnętrzności.
— z sieci
Reposted fromSalute Salute viainyou inyou
banshe
5159 44fd 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viainyou inyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl