Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

banshe
0094 3d27 500
omghotmemes

Head of security

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viapwg pwg
banshe
0735 ba36 500
Kot, 2.30
Reposted fromjackal jackal viakerio kerio
banshe
7781 7435 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viaidjet idjet
banshe
6451 01f8
Reposted frompunisher punisher viaidjet idjet
banshe
0754 b4f3 500
Reposted fromsoftboi softboi
banshe
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— znalezione
banshe
Przestałam się przejmować ludźmi, którzy w krytycznym momencie mojego życia, kompletnie nie przejmowalali się mną.
— "Porypana panna M."
banshe
6162 38b0
banshe
9738 ff2d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
banshe
4769 cde9 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viapotatos potatos
banshe
7393 eb25
Reposted fromtichga tichga viablackheartgirl blackheartgirl
banshe
8954 0ce4
banshe
3472 d3b5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viablackheartgirl blackheartgirl
banshe
8740 5260 500
Reposted fromtfu tfu viablackheartgirl blackheartgirl
banshe
0216 d69a 500
banshe
4834 9cfd 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viahormeza hormeza
banshe
6487 1cc4 500
Reposted fromtichga tichga viadirtyliar dirtyliar
banshe

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn viadirtyliar dirtyliar
banshe
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się.
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie.
Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadirtyliar dirtyliar
banshe
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl