Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

banshe
3242 65c9
Reposted fromkjuik kjuik viawooolf wooolf
banshe
9232 e465
Reposted fromkjuik kjuik viapersona-non-grata persona-non-grata
banshe
4906 9bf2 500
Reposted frommeem meem viapersona-non-grata persona-non-grata
banshe
6496 a4bb
Reposted fromakward akward viawooolf wooolf
banshe
3948 6211
banshe
banshe
5720 1411
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
banshe
5659 785d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
banshe
3489 94d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
banshe
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
banshe
a może dla odmiany zachowaj się jak na prawdziwego faceta przystało i bez żadnych gierek i podchodów wytłumacz mi o co Ci chodzi?
— nierealne.
banshe
chciałabym dostać kwiaty
banshe
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viacytaty cytaty
banshe
Make it happen. Shock everyone.
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viacytaty cytaty
banshe
banshe
banshe
banshe
banshe
Beznadzieja. Nie da się zasnąć. A najgorsze to próbować spać na siłę.
— Stephen King
banshe
3470 931c
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl