Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

banshe
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMonia94 Monia94
banshe
1719 a702
Reposted fromparkaboy parkaboy viagruetze gruetze
banshe
6877 ed4e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaGantar Gantar
banshe
8937 0888
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaadaaa93 adaaa93
banshe
7330 116e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapkz451 pkz451
banshe
      I'M GOING TO REBLOG THIS FOREVER AND EVER
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viavronk vronk
banshe
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
banshe
banshe
1322 1a23 500
banshe
Hawking był dowodem na to, że nie musisz być piękny i młody aby stać się ikoną popkultury - wystarczy, że po prostu wszystko kurwa wiesz.
— SNL Polska
Reposted fromMatalisman Matalisman viagonnabebetter gonnabebetter
banshe
banshe
9095 b8fe 500
Reposted fromluron luron vialudzo ludzo
banshe
7102 7aa6 500
Reposted fromcorvax corvax vialudzo ludzo
banshe
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
banshe
6714 3530 500
Reposted fromteijakool teijakool viaRyn Ryn
banshe
banshe
6551 2b4d 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viahysterie hysterie
banshe
4477 c6c7
Reposted fromsohryu sohryu viafalkowska falkowska
banshe
Najpierw musisz uporządkować siebie. Poukładać środek duszy. Wyczyścić serce z ran, zadrapań i lęków. Objąć łagodną myślą. Dopiero gdy ogarniesz tę wewnętrzną lawinę, to drżenie łez, kolan i powiek, zobaczysz, jak szybko będzie porządkował się świat zewnętrzny. Jak mocno będzie cię zachwycał.
— Kaja Kowalewska
banshe
Wychodząc z piaskownicy też nie wiedziałam, że robię to po raz ostatni. Więc jaką mam pewność, że jeszcze kiedyś się zobaczymy?
— Jagoda Szuster
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl