Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

banshe
Reposted fromgarstki garstki viaZircon Zircon
9954 97a8
Reposted frombrumous brumous viaNothingIsTrue NothingIsTrue
banshe
8410 a61b
Reposted fromwwannie wwannie
banshe
Reposted fromgarstki garstki
banshe
Reposted fromgarstki garstki
banshe
0000 3929 500
banshe
Znajomi zaprosili mnie na wspólne oglądanie filmu i ploty. Na miejscu okazało się, że zaprosili również swoją koleżankę. W pierwszej chwili myślałem, że chcą nas swatać co nawet by mi odpowiadało bo od dłuższego czasu jestem sam, a babeczka była naprawdę fajna. Szybko okazało się jednak, że regularnie sypiają ze sobą w trójkącie i chcieli sprawdzić jak inni zareagują na takie rewelacje - byłem pierwszą osobą, której się przyznali. Byłem chyba pierwszym czwartym kołem u wozu w historii.
— Śmierć frajerom - YAFUD
Reposted fromMatalisman Matalisman
banshe
4789 7a9f
Reposted fromretro-girl retro-girl viapl-aneta pl-aneta
banshe
8414 2fdc
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viapl-aneta pl-aneta
banshe
Reposted fromgruetze gruetze viasadamu sadamu
banshe
Reposted fromgarstki garstki viaikari ikari
banshe
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viainerte inerte
banshe
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viainerte inerte
banshe
3432 4832
Reposted fromretro-girl retro-girl viainerte inerte
banshe
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viainerte inerte
banshe
Gdybyś wiedziała jak bardzo Cię kocham, umarłabyś z odpowiedzialności.
Reposted fromneedtochange needtochange viainerte inerte
banshe
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viamartulla martulla
banshe
8224 cc1f
Reposted fromtatze tatze viaanonim anonim
banshe
8216 db9e 500
Reposted fromregcord regcord viaanonim anonim
banshe
Reposted fromFlau Flau viaanonim anonim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl