Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

8147 7390 500

caseykaui:

me touching a cat, a feat in itself! this one was cute, roaming the streets of Zunderdorp, Amsterdam last week.

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
banshe
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
banshe
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
banshe
0034 1604 500
Reposted fromKiro Kiro viapersona-non-grata persona-non-grata
banshe
9839 d040 500
Reposted frommonarchy monarchy viapastelina pastelina
0748 2416

Great skill

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink vianezavisan nezavisan
banshe
Wyszła przewietrzyć się, ale już pieprzysz sens, pierdolisz wszystko by dla niej być pierwszy, lecz..
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
banshe
Chciałeś być dla niej kimś więcej niż kimś. Choć dla niej to nic.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
banshe
You met me at a very strange time in my life.
— Fight Club
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
banshe
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
banshe
Jak komuś zależy to sie odzywa
Nie mam nic więcej do powiedzenia
— szkoda, że nikt się nie odzywa
banshe
Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas od przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska. 
— "Radio Armageddon" (Jakub Żulczyk)
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche vianezavisan nezavisan
banshe
Mam tylko nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.
— bo bardzo bym chciała
Reposted fromSalute Salute vianezavisan nezavisan
Wiem, że mam różne oblicza.
Raz łatwo się ze mną dogadać
Ale czasem nie da się ze mną wytrzymać
— (via perdiditt)
Reposted fromshitsuri shitsuri vianezavisan nezavisan
8983 2f16
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianezavisan nezavisan
banshe
banshe
banshe
I sense the world might be more dreamlike, metaphorical and poetic than we currently believe... I wouldn't be surprised if poetry... in the sense of the world filled with metaphor, rhyme, and recurring patterns, shapes and designs... is how the world works. The world isn't logical, it's a song.
— David Byrne
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl