Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

banshe
3599 d14a 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaSkydelan Skydelan
banshe
Shani uśmiechnęła się jeszcze śliczniej, a Jaskier znowu nabrał ochoty, by wreszcie ułożyć balladę o dziewczętach takich jak ona – niezbyt ładnych, a pięknych, takich, które śniły się po nocach, podczas gdy te klasycznie urodziwe zapominało się po pięciu minutach.
— Andrzej Sapkowski "Krew elfów"
Reposted fromlexi lexi viaSkydelan Skydelan
banshe
A ja... ja lubię legendy elfów, są takie piękne. Szkoda, że ludzie nie mają takich legend. Może kiedyś będą mieli? Może stworzą je? Ale o czym mają traktować legendy ludzi? Dookoła, gdziekolwiek spojrzeć, szarość i nijakość. Nawet to, co pięknie się zaczyna, wiedzie rychło w nudę i pospolitość, w ten ludzki rytuał, ten nużący rytm, nazywany życiem.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromlexi lexi viaSkydelan Skydelan
banshe
banshe

smalllindsay:

Legit rofl

(source: ohmybuster)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaSkydelan Skydelan
banshe
6390 3474
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
2215 922a

kennethktran:

let him in 

2701 53be 500

automata-enthusiast:

Like Icarus before him

banshe
tiny panther
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaSkydelan Skydelan
8438 8fe9 500

toastybumblebee:

“Cat” seems like a logical name

Reposted fromzombizombi zombizombi viaSkydelan Skydelan
0571 6bf3
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viaSkydelan Skydelan
5278 b01c 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaSkydelan Skydelan
banshe
Reposted fromgruetze gruetze viaSkydelan Skydelan
banshe
0626 fa73 500
Reposted fromqb qb viaSkydelan Skydelan
9330 13f1

ofallingstar:

Labyrinth (1986)

Reposted fromStarorchids Starorchids viaSkydelan Skydelan
6855 1be9
Reposted fromStarorchids Starorchids viaSkydelan Skydelan
6858 9ae3
Reposted fromStarorchids Starorchids viaSkydelan Skydelan
6863 8788 500

wandmaximff:

Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore.

Reposted fromStarorchids Starorchids viaSkydelan Skydelan
6885 08e3 500
Reposted fromStarorchids Starorchids viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl