Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

1394 0b15
Reposted fromtwice twice viamagicautumn magicautumn
banshe
1676 686f 500
banshe
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viatacolatawysoko tacolatawysoko
banshe
6144 7fa6 500
Reposted fromomengnidnif omengnidnif vianezavisan nezavisan
9395 9911 500
Reposted fromfagshionista fagshionista vianezavisan nezavisan
banshe
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
banshe
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianezavisan nezavisan
banshe
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
banshe
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart vianezavisan nezavisan
banshe
Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
Reposted frompensieve pensieve vianezavisan nezavisan
banshe
0959 d4f0
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior vianezavisan nezavisan
banshe
4071 2d6b 500
Reposted from18 18 vianezavisan nezavisan
banshe
2967 d0e1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianezavisan nezavisan
7691 6825 500
Reposted fromtoxicpixie toxicpixie vianezavisan nezavisan
8745 d127

I love sitting in a train. Sure, you can listen to music everywhere but in a train … I don’t know. The way the nature passes and the thoughts begin to flow without even knowing it … it’s something really special. And I love the feeling. Sometimes I think there’s nothing better than sitting in a train and doing nothing but listen to some really good music that breaks your heart.

Reposted fromwestwood westwood vianezavisan nezavisan
banshe
0389 6abd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianezavisan nezavisan
banshe
3465 039b
they become you
Reposted fromstonerr stonerr vianezavisan nezavisan
banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl