Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

banshe
3343 002a
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup vianyaako nyaako
banshe
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead vianyaako nyaako
banshe
Nikt nie ma wszystkiego, czego pragnie. Niektórzy są pozbawieni najważniejszego, inni czegoś mniej istotnego. Ale trwanie w poczuciu krzywdy i urazy wobec ludzi, którzy mają to, czego my nie mamy, odbiera nam możliwość zamknięcia sprawy, ukojenia i pójścia dalej.
— Zofia Milska-Wrzosińska w rozmowie z Agnieszką Jucewicz, "Żyj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku vianyaako nyaako
5587 c308

She read about people she could never be, on adventures she would never have.

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 vianyaako nyaako
banshe
banshe
6404 371a 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viakarmacoma karmacoma
banshe
5930 46c4
Reposted fromzciach zciach viamole-w-filizance mole-w-filizance
banshe
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
banshe
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
banshe
6810 b262 500
Reposted fromhepi hepi viairmelin irmelin
banshe
9819 4bb6
Reposted fromretaliate retaliate viairmelin irmelin
banshe
9545 9294 500
death.
Reposted fromjagger jagger viairmelin irmelin
0490 0091 500

hoebutmadefashion:

i am… healed

Reposted fromImmortalVirtues ImmortalVirtues viairmelin irmelin
banshe
4488 92ed
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
banshe
4483 4ca9 500
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Z depresją nie wygrasz. Może bywają dobre i słodkie dni ale i tak czujesz, że coś w Tobie siedzi. Tam głęboko, zaczajony potwór, który do Twojego umysłu wpuszcza chore myśli.
— Oliwia Więcek (via darkcatnightmare)
Reposted fromkostuchna kostuchna vianyaako nyaako
banshe
4597 a576
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg vianyaako nyaako
banshe
Próżność i duma to rzeczy całkiem różne, choć słowa te często są używane jednoznacznie. Można być dumnym nie będąc przy tym próżnym. Duma związana jest z tym, co sami o sobie myślimy, próżność zaś z tym, co chcielibyśmy, żeby inni o nas myśleli.
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
banshe
- To idźmy dalej. Mówić o zdradzie?

- Nie. Kiedyś dałem taki wywiad i oburzeni katolicy pisali do „Charakterów”, że przecież prawda nas wyzwoli. No więc uważam, że mówienie o zdradzie, zwłaszcza spontaniczne i na ochotnika, jest głupie. Nie znam danych, które by pokazywały, że z tego może wyniknąć coś dobrego. Za to znam wiele przypadków, że to zdewastowało związek i pozostawiło ludzi w niesprawiedliwym zranieniu. I jeżeli ktoś ma przekonanie, że w ten sposób się do partnera zbliżył, oczyścił atmosferę, zachował się tak uczciwie – to coś mi tu zgrzyta. Lepiej niech ktoś tę energię skieruje na zadbanie, żeby już nie zdradzać. Jeżeli żałuje prawdziwie, to niech odpokutuje także w ten sposób, że ma się zamknąć i sam mierzyć z ciężarem własnej zdrady.
— Bogdan de Barbaro w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl