Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2020

banshe
2642 90c8 500
Reposted byhormeza hormeza
banshe
banshe
2526 1bbd
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
6051 058c 500
Reposted fromdivi divi viazoou zoou
banshe
Podróże w czasie są możliwe, bo muzyka, która grała w tle tamtych dni to żywe wspomnienia. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viazoou zoou
banshe
niedziele są na tęsknoty,
w niedzielach jest coś takiego, że masz ochotę urwać sobie głowę.
— medicateddramaqueen
Reposted frommisanthropy misanthropy viazoou zoou
banshe
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazoou zoou
banshe
Najgorsze co nas spotyka, zawsze uderza w tę część nas, która chce kochać świat
— Gregory David Roberts
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viazoou zoou
banshe
Reposted fromiblameyou iblameyou viazoou zoou
banshe
2683 ceac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
banshe
Każdy ma miejsce, w którym może się schronić. Jakiś rozpadający się dom po prababci. Ławkę w parku. Jakieś miejsce na korze mózgowej. Wspomnienie albo marzenie. Coś.
— "Gesty" Karpowicz
Reposted fromhesiamela hesiamela viazoou zoou
banshe
5828 2d14 500
Reposted fromZircon Zircon viairmelin irmelin

July 07 2020

banshe
5822 b005 500
Reposted frommalice malice viahormeza hormeza
banshe
banshe
Z tego składa się wspólne życie, nie wiesz? Nie ze strojenia się, udawania kogoś, kim się nie jest, nie z seksu, smacznych obiadków albo bukietów kwiatów. Wspólne życie to codzienne wstawanie z zapuchniętymi oczami, sraczki i zaparcia, grypy i bóle głowy, obolałe stopy i zepsute drzwiczki od szafki kuchennej.
— Agnieszka Olejnik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
banshe
5541 bcd1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakrolfasolek krolfasolek
banshe
1123 827b
Reposted fromzciach zciach viaelentarie elentarie
banshe
1792 f34f 500
Reposted fromsoba soba viaelentarie elentarie
banshe
Reposted fromFlau Flau viaelentarie elentarie
banshe
6653 841f 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...