Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

banshe
3011 9cfd 500
Reposted bymadeleine-Houdini
banshe
7901 5c36 500
Reposted fromqb qb viacarmenluna carmenluna
banshe
Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się, i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky – Metro 2033
Reposted frompuella13 puella13 viacarmenluna carmenluna
banshe
7910 91ff 500
Reposted fromqb qb viacarmenluna carmenluna
banshe
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Niepodpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ściane. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viacarmenluna carmenluna
banshe
8296 3e12 500
Reposted fromgubert gubert viacarmenluna carmenluna
9566 063f 500
Reposted fromunco unco viacarmenluna carmenluna
banshe
Reposted fromshakeme shakeme viacarmenluna carmenluna
banshe
5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson viacarmenluna carmenluna
banshe
1995 5a8e 500
banshe
2481 9a70 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viacarmenluna carmenluna
banshe
banshe
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety
banshe
2016 1199
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacarmenluna carmenluna
banshe
banshe
7332 af16 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viacarmenluna carmenluna
banshe
Reposted fromshakeme shakeme viacarmenluna carmenluna
banshe
2697 01ca 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viakarmacoma karmacoma
banshe
banshe
5520 11f0
Reposted fromolbaria olbaria viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl