Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

banshe
5282 c6a2 500
18.
banshe
banshe
Reposted fromavooid avooid viasatyra satyra
banshe
8346 6693
Reposted fromnazarena nazarena viasatyra satyra
banshe
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasatyra satyra
banshe
7197 a624 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra
banshe
7929 a4f5 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadecay decay
banshe
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
6277 a69c 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
3880 5421
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
banshe
banshe
4167 6256
Reposted frompastelowe pastelowe viashitsuri shitsuri
banshe
4189 5f4e
Reposted frompastelowe pastelowe viashitsuri shitsuri
banshe
0874 3c7b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viashitsuri shitsuri
banshe
- Kiedy ja nawet nie wiem jak powinienem z nią teraz rozmawiać. - Może wprost? - Czyli jak? - No po prostu. Chwyć za telefon, wybierz jej numer i powiedz „ciągle mi ciebie brakuje”.  - Nie rozmawiam z nią od miesięcy, oszalałeś? - A czy przez te miesiące choć raz o niej zapomniałeś? - Nie. - Więc dzwoń.
banshe
5198 a32f
Reposted fromteijakool teijakool viashitsuri shitsuri
banshe
8906 c28e
Reposted frompoufne poufne viashitsuri shitsuri
banshe
7310 2715 500
Reposted fromMtsen Mtsen viashitsuri shitsuri
banshe
Reposted fromFlau Flau viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...