Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

banshe
2251 fd30
2900 c291
Reposted fromdivi divi viaataszka ataszka
banshe
9314 8a03
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
banshe
banshe
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze
banshe
Wiesz, on zniszczył we mnie całą pasję istnienia. Sprawił, że na krótką chwilę uwierzyłam, że nie jestem nic warta i nigdy nic warta nie będę. Wiedział gdzie uderzyć, żeby bolało. Myślę, że nie ma większej zbrodni na drugim człowieku niż zabrać mu to, co kocha najbardziej i powiedzieć, że może żyć dalej bez tego fragmentu serca. Nie ma większego okrucieństwa niż zabrać nadzieję komuś, kto ma tylko ją.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadead-zireael dead-zireael
banshe
9331 f7b7
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
banshe
6321 e5c7 500
Reposted fromministerium ministerium viairmelin irmelin
banshe
3693 1223
banshe
2222 d21d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
banshe
9220 27f1
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma
banshe
banshe
2125 18f5 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
banshe
3473 a09a
Reposted frombladeush bladeush viairmelin irmelin
banshe
9241 eef5
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma
banshe
9238 7e72
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma
banshe
9245 04ff
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma
banshe
9246 3b52
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma
banshe
9251 a970
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...