Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

banshe
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromcorvax corvax viadead-zireael dead-zireael
banshe

Mężczyźni jak ognia boją się uzależnionych od nich kobiet. Taka kobieta nie ma własnych zainteresowań, własnego zdania. Staje się lalką, a zabawki po prostu się nudzą. 

— Magdalena Kordel - "48 tygodni"
0055 481e
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viascorpix scorpix
banshe
3605 91f9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
banshe
8726 0e15
Reposted fromhagis hagis viascorpix scorpix
banshe
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
banshe
banshe
banshe
0259 e208
Reposted fromsohryu sohryu viascorpix scorpix
banshe
Reposted fromFlau Flau viaxmascolara xmascolara
banshe
6446 221e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaganzrockbar ganzrockbar
banshe
8337 b996 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaganzrockbar ganzrockbar
banshe
6284 fd48
Reposted fromtfu tfu viaganzrockbar ganzrockbar
banshe
9384 2009 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viay-xcv-y y-xcv-y

Dizzying Geometric Pies and Tarts by Lauren Ko

Lauren Ko brings mathematical precision to her baking, using elaborate intertwined patterns to form transfixing patterns to the top of her homemade pies and tarts. The Seattle-based amateur baker has been piecrafting for just a couple of years, she tells Mic, and if you’re wondering, this is her favorite pie crust recipe. Ko combines classic crusts with colorful fillings like blueberries, kumquats, purple sweet potatoes, and pluots to create her visually striking sweets. You can follow her on Instagram.

Reposted fromcuty cuty viaxmascolara xmascolara
banshe
9232 96d9
Reposted frompastelowe pastelowe viablackheartgirl blackheartgirl
banshe
Po prostu nie rób sobie nadziei, bo potem będzie ci przykro.
— Pierwsza miłość
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
banshe
Nawet ludzie, których nie całkiem na to stać, wyjeżdżają na wakacje. Kiedy poczują się zmęczeni. Kiedy wpadną we własne gówno i nie wiedzą, jak się z niego wydostać. Kiedy świat im obrzydł, za dużo brali, za dużo oddawali.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
banshe
A w Nowym Roku niczego nie postanawiaj, niczego nie obiecuj. Zrób wyłącznie to, na co masz ochotę.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl